Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce i na świecie

Limity alkoholu we krwi u kierowców różnią się w poszczególnych krajach i niejednokrotnie mogą zaskoczyć podróżujących z zagranicy. Warto znać obowiązujące w danym państwie przepisy, jeśli zamierzamy prowadzić tam auto a zdarza się nam przy okazji pić alkohol.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi u kierowcy na terenie Polski wynosi 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu, co oznacza 0,2 promila we krwi. W polskim prawodawstwie wyróżnia się wykroczenie albo przestępstwo spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ilości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kara: kiedy wykroczenie a kiedy przestępstwo?

Jeśli w wydychanym powietrzu stężenie alkoholu wynosić będzie od 0,1 do 0,25 mg/l włącznie, mowa jest o wykroczeniu. Oznacza to wartość od 0,2 do 0,5 promila. Zgodnie z artykułem 87 Kodeksu wykroczeń grozi za to kara:
– grzywny w wysokości od 50 zł do 5000 zł
– zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
– 10 punktów karnych

Z kolei, gdy alkomat wskaże wartość wyższą niż 0,25 mg/l, czyli stężenie powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, mamy do czynienia z przestępstwem. Kodeks karny mówi wtedy o karze:
– grzywny
– zakazu prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata
– wpłaty 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
– 10 punktów karnych

Bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów po alkoholu

U naszych najbliższych sąsiadów: Węgrów, Czechów i Słowaków kierowcy mają bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu. Podobnie jest w Rosji, Gruzji, Białorusi, Rumunii oraz na Ukrainie. Z krajów bardziej odległych do tej grupy zaliczą się także Kolumbia oraz Brazylia, Nepal i Panama.

Ile jest czasu na przerejestrowanie auta w 2021 roku?

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi na poziomie od 0,2 do 0,4 promila

Przepisy podobne do tych w Polsce obowiązują także w Estonii oraz w Szwecji oraz w Norwegii i Maroku. Na Litwie dopuszczalne jest stężenie alkoholu na poziomie 0,4 promila. Z kolei ustawodawcy z niektórych krajów spoza Unii (Indie, Japonia, Turkmenistan, Urugwaj) dopuszczają u kierowców maksymalnie 0,3 promila alkoholu we krwi.

Sprawdź, ile jest czasu na przerejestrowanie auta w 2021 roku?

Dopuszczalna norma 0,5 promila alkoholu we krwi

Jeśliby przeanalizować przepisy dotyczące możliwości prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, norma 0,5 promila alkoholu we krwi byłaby standardem obowiązującym w większości państw świata. Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi na poziomie 0,5 promila obowiązuje w większości państw Unii Europejskiej i dotyczy Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Łotwy, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Włoch. Dodatkowo tak będzie też w Turcji i Egipcie i Republice Południowej Afryki.

Wyższe limity w zakresie dopuszczalnej ilości alkoholu w wydychanym powietrzu

W Wielkiej Brytanii dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,8 promila – za wyjątkiem Szkocji, gdzie wynosi 0,5 promila. Podobnie (0,8 promila) jest w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, Kenii, Meksyku, Nowej Zelandii, Paragwaju, Republice Zielonego Przylądka i Singapurze.

Spożywanie alkoholu – dodatkowe obostrzenia

W wielu krajach poza tym, jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy, ustawodawca postawił także dodatkowe warunki. W Austrii kierowcy zawodowi mają bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. W Stanach Zjednoczonych konieczne jest ukończenie 21 roku życia, by limit 0,8 promila był dopuszczalny. Z kolei na wyspie Barbados nie obowiązują żadne przepisy w tej kwestii – można prowadzić samochód po alkoholu, byle tylko jechać ostrożnie, bo obowiązują kary za niezachowanie należytej uwagi podczas jazdy.

Dopuszczalna ilość alkoholu – kieruj się zdrowym rozsądkiem

Każdorazowo, jeśli osoba po spożyciu alkoholu czuje się rozdrażniona, rozkojarzona i ma problem z percepcją, mimo tego, że dopuszczalna ilość alkoholu we krwi nie została przekroczona, nie powinna wsiadać za kółko.

Przeczytaj też: Czym jest niewidzialna wycieraczka i czy warto w nią zainwestować?

Redakcja