Jak i kiedy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Wielu, nawet bardzo doświadczonym kierowcom, zdarza się zostać sprawcą kolizji drogowej. Gorszy dzień, nieuwaga czy niekorzystne warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do mniej lub bardziej poważnych stłuczek.

Czym jest oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Polskie przepisy prawa wymagają, aby każdy zarejestrowany pojazd posiadał ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i chroni przed skutkami finansowymi na wypadek kolizji, której wynikiem jest uszkodzenie samochodu poszkodowanego. Warto pamiętać o tym, że każda szkoda musi zostać zgłoszona do firmy ubezpieczeniowej, nie zawsze trzeba jednak zawiadamiać policję. W sytuacji, w której nie doszło do poważnych uszkodzeń, a samo zdarzenie nie wygenerowało rannych warto zdecydować się na dojście do porozumienia, które pomoże w uniknięciu zbędnych i uciążliwych formalności.

W momencie, w którym strony decydują się na polubowne załatwienie sprawy koniecznym okaże się przygotowanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, czyli dokumentu, w którym sprawca przyznaje się do winy, zobowiązując się tym samym do naprawy wyrządzonych szkód. Dokument tego typu nie musi być formalny, wystarczy więc przygotować go na zwykłym kawałku papieru.

Czym jest i co powinno zawierać upoważnienie do sprzedaży samochodu?

Kiedy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej okaże się przydatne w wielu sytuacjach, warto jednak pamiętać o tym, że niekiedy może okazać się niewystarczające. Odpowiednie przeanalizowanie sytuacji, stanu samochodu oraz ewentualnych szkód poniesionych przez uczestników zdarzenia z pewnością pomoże w dokonaniu trafnej oceny.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej może zostać przygotowane zawsze wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

– nie ucierpiał żaden z uczestników zdarzenia,

– nie było konieczne wezwanie służb,

– sprawca kolizji przyznaje się do jej spowodowania i jest gotowy do poniesienia wszystkich konsekwencji związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu,

– sprawca ma przy sobie dokumenty potwierdzające zarówno jego tożsamość, jak i ważność ubezpieczenia OC.

Jak przygotować oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to nieskomplikowany dokument, którego przygotowanie nie powinno przysporzyć większych problemów – przy jego samodzielnym sporządzaniu warto jednak pamiętać o tym, żeby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane. Osoby, które wolą gotową wersję dokumentu mogą posiłkować się wzorami znajdującymi się w Internecie – gotowy wzór pozwala zaoszczędzić czas, a także daje pewność, że na dokumencie znajdą się wszystkie potrzebne informacje.

W przypadku samodzielnego przygotowywania dokumentu koniecznie trzeba zadbać o to, żeby znalazło się tam miejsca oraz data zdarzenia, a także dane uczestników kolizji, pozwalające na ich łatwą i bezproblemową identyfikację. Dodatkowo oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać numer prawa jazdy, dane pojazdów oraz numer polisy wraz z adresem i nazwą ubezpieczyciela. W dokumencie nie powinno zabraknąć także szczegółowego opisu zdarzenia. Kluczowym elementem oświadczenia jest również jednoznaczne przyznanie się do winy i wyrażenie gotowości na naprawienie wszystkich spowodowanych strat. Dokument tego typu powinien zawierać także podpis obydwu stron.

Jeżeli osoba kierująca pojazdem nie jest jego właścicielem, koniecznym będzie spisanie danych prawnego właściciela pojazdu. Warto pamiętać również o tym, że oświadczenie powinno zostać sporządzone w dwóch jednakowych kopiach, po jednej dla każdej ze stron. Ważnym krokiem jest także skontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową sprawcy kolizji oraz wycenienie powstałych szkód.

Przeczytaj też: wyciek płynu chłodniczego – przyczyny, skutki i koszty naprawy

Redakcja