Ile jest czasu na przerejestrowanie auta w 2021 roku?

Czas pandemii poważnie namieszał w przepisach określających czas na przerejestrowanie auta. Te, które obowiązują dziś weszły w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. Niestety, w związku z pandemią koronawirusa i zamknięciem większości urzędów przerejestrowanie auta w pierwszej połowie 2020 roku nie było możliwe. Nic więc dziwnego, że zgodnie z ówczesnymi regulacjami, czas ten został wydłużony aż o 180 dni.

Ile czasu na przerejestrowanie auta w 2021 roku?

W drugiej połowie 2020 roku przepisy znów się zmieniły i – co ważne – zaczęły obowiązywać już od początku 2021 roku. Tak naprawdę nie zaszła tu żadna zmiana, gdyż przywrócono pierwotne regulacje nakładające na posiadacza auta obowiązek jego przerejestrowania w okresie 30 dni od daty zakupu. Niestety, to ile czasu na przerejestrowanie auta pozostało kierowcom, nie zawsze przekładało się na sposób pracy większości urzędów. Mało tego, nawet i pod koniec 2021 roku pojawiają się problemy z załatwieniem wszystkich tych formalności. Często bowiem termin przerejestrowania umawiany jest telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu, co – zwłaszcza w tym drugim przypadku – oznacza szybkie wygaśnięcie puli dostępnych terminów.

Czym jest niewidzialna wycieraczka i czy warto w nią zainwestować?

Kwoty kar, czyli ile czasu na przerejestrowanie auta ma kierowca w praktyce?

W związku z zaistniałą sytuacją nowi posiadacze zakupionych pojazdów muszą pilnować terminów rejestracji swoich aut. Najlepiej umówić się na konkretny termin już kilka dni po nabyciu samochodu. Dzięki temu można mieć (względną) pewność, że termin 30 dni zostanie dochowany. A ile kary musi zapłacić kierowca, który nie dostosuje się do tych przepisów? Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, starosta może nałożyć nań karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych. Wysokość tej kary będzie zatem zależeć od kilku czynników, w tym okoliczności przekroczenia wspomnianego terminu i liczby dni, które upłynęły od ostatecznego terminu przerejestrowania. Należy jednak pamiętać, że to ile czasu na przerejestrowanie auta ma kierowca, zależy w głównej mierze od okoliczności, w jakich nabył on swój nowy pojazd.

Ile czasu na przerejestrowanie auta ma kierowca?

Teoretycznie zapisy prawa są jasne: 30 dni, to termin nieprzekraczalny dla każdego, nowego posiadacza auta. Problem w tym, że okres ten liczy się na różne sposoby i to zależnie od okoliczności nabycia pojazdu. I tak:

– w przypadku nabycia nowego auta z salonu, jest to po prostu dzień w którym zrealizowana została transakcja kupna – sprzedaży,
– w przypadku nabycia auta używanego (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), jest to po prostu data zrealizowania transakcji kupna – sprzedaży z rynku wtórnego,
– w przypadku sprowadzenia pojazdu z terytorium znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej, jest to dzień dopuszczenia przez odpowiedni organ służb celnych i skarbowych wybranego samochodu do obrotu,
– w przypadku sprowadzenia auta z terytorium wchodzącego w skład Unii Europejskiej, okres wspomnianych 30 dni jest liczony od dnia jego sprowadzenia do Polski.

W związku z tym to, ile czasu na przerejestrowanie auta ma jego nowy posiadacz, zależeć będzie od wielu różnych czynników. W najtrudniejszej sytuacji są te osoby, które ów pojazd sprowadzają z obszaru znajdującego się poza UE, gdyż w międzyczasie muszą one zrealizować mnóstwo formalności.

Podsumowanie

Jeszcze do niedawna niedotrzymanie wspomnianego terminu 30 dni było tzw. martwym przepisem. Niemniej w 2021 roku – ze względu na naciski ze strony organów UE – kary są przez urzędników nakładane w sposób bardzo skrupulatny.

Dowiedz się, jak i kiedy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Redakcja