Najnowsze trendy w czytnikach do tachografu: co warto wiedzieć?

Czytnik do tachografu to jak sama nazwa wskazuje urządzenie, które odczytuje zapisane dane. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że zarówno rozwój technologii, jak i potrzeba analizy coraz większej ilości informacji sprawia, że funkcjonalność czytników również wzrasta. Jakie są zatem najnowsze trendy w czytnikach do tachografu? Odpowiadamy.

Najnowsze trendy technologiczne w czytnikach tachografu

Jak już wspomniano rozwój technologii sprawia, że nową funkcjonalność zyskują nie tylko same tachografy, ale również ich czytniki. Wśród najnowszych trendów wymienić należy przede wszystkim możliwość integracji z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie, co pozwala jeszcze lepiej wykorzystać odczytane dane. Kolejną kwestią, która zmieniła się w porównaniu do starszych modeli jest znaczna rozbudowa pamięci czytników. W efekcie obecnie są one w stanie pomieścić nawet kilkanaście tysięcy odczytów.

Zaawansowane funkcje i możliwości

Nowoczesne czytniki tachografów posiadają zaawansowane funkcje oraz ogromne możliwości, dzięki czemu ich użytkowanie przynosi wiele korzyści zarówno małej, jak i dużej firmie transportowej. Chodzi w tym przypadku między innymi o automatyczne przesyłanie odczytanych danych od programu archiwizującego, czy możliwość sprawdzenia ważności prawa jazdy, co potrafią urządzenia wyposażone w RFID chip. Wśród możliwości istotna jest także coraz większa pojemność czytników, co jest szczególnie ważne w przypadku firm dysponujących flotą składającą się z kilkudziesięciu pojazdów.

Integracja z systemami zarządzania flotą

Ważnym trendem w technologicznym w czytnikach tachografu jest możliwość zintegrowania ich z wykorzystywanymi w firmie systemami zarządzania flotą. W efekcie dane odczytywane z tachografu mogą być analizowane pod różnym kątem, co przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zwiększenie wydajności pozwala natomiast nie tylko osiągnąć większe zyski, ale również ograniczyć koszty, wynikające z wykonywania przewozów.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z prawem

Czytnik tachografu to urządzenie, które musi nie tylko prawidłowo odczytywać zapisane dane, ale również zapewnić ich bezpieczeństwo zarówno wtedy, gdy są przechowywane w jego wewnętrznej pamięci, jak i wtedy, gdy są udostępniane bądź archiwizowane. Istotne jest także to, by wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ w innym przypadku karę może ponieść zarówno kierowca, jak i zatrudniająca go firma.

Wybór odpowiedniego czytnika tachografu

Jaki czytnik do tachografu kupić? Otóż, przy jego wyborze należy wziąć pod uwagę nie tylko przedstawione wyżej kwestie, czyli funkcjonalność, czy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, ale również wsparcie techniczne i serwis oferowany przez jego producenta. Istotna jest także możliwość aktualizacji oprogramowania, co pozwoli dopasować je do zmieniających się przepisów. Bardzo ważną kwestią jest również łatwość obsługi, którą zapewnia intuicyjny interfejs. Posiada go m.in. czytnik VDO Card Reader, który odczytuje nie tylko tachografy, ale również karty kierowców.

Wpływ nowych trendów na przyszłość branży

Nowe trendy w czytnikach do tachografu oraz samych tachografach bez wątpienia będą miały swój wpływ na przyszłość branży. Rozwój technologii oraz wykorzystanie coraz większej ilości danych pozwali bowiem jeszcze bardziej zoptymalizować procesy logistyczne. Istotną kwestią jest także zarządzanie czasem pracy kierowców, czy zwiększenie efektywności wykorzystania firmowej floty.

Podsumowując należy stwierdzić, że rozwój funkcjonalności czytników do tachografu sprawia, że korzystając z nowoczesnych urządzeń można nie tylko spełnić wymogi prawne w tym zakresie, ale pozyskać również dane, które pozwolą zoptymalizować wiele procesów. Istotne jest zatem to, by wybrać czytnik, który będzie nie tylko kompatybilny z użytkowanymi tachografami, ale umożliwi również aktualizację oprogramowania w przyszłości.

Materiał zewnętrzny

Redakcja