Czym jest i co powinno zawierać upoważnienie do sprzedaży samochodu?

Planujesz sprzedać samochód, ale nie możesz uczestniczyć w podpisywaniu umowy kupna / sprzedaży osobiście? W takim przypadku przygotuj upoważnienie do sprzedaży samochodu. Co to jest? Jak je stworzyć? Jakie elementy powinny się w nim znaleźć?

Czym jest upoważnienie do sprzedaży samochodu?

Dokument określany jako upoważnienie albo pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu umożliwia upoważnienie osoby do wykonania czynności prawnej polegającej na sprzedaży pojazdu.

W praktyce osoba upoważniona może w imieniu właściciela sprzedać jego pojazd oraz zawrzeć umowę kupna / sprzedaży z kupującym, gdy właściciel pojazdu nie może tego zrobić.

Upoważnienie do sprzedaży samochodu – jakie ma zastosowanie?

Dokument jak upoważnienie do sprzedaży samochodu może być zastosowany w wielu sytuacjach, aby upoważnić daną osobę do sprzedania pojazdu.

Najczęściej pełnomocnictwo tego rodzaju stosowane jest wtedy, gdy właściciel auta nie może sam zawrzeć umowy, na przykład przebywa on w innym mieście, za granicą, jest osobą niepełnosprawną. Także stosowane jest ono wtedy, gdy właściciel nie zna się na kwestiach formalnych czy na motoryzacji, dlatego chce upoważnić do przeprowadzenia transakcji inną osobę.

Upoważnienie do sprzedaży samochodu używane jest też w firmach, na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca upoważnia jednego ze swoich pracowników do dokonania transakcji.

Jaki samochód można sprzedać w ramach pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo umożliwia dokonanie sprzedaży konkretnego pojazdu, którego dane podane są w dokumencie.

Upoważnienie bardzo często wykorzystywane jest w przypadku sprzedaży używanych samochodów osobowych, jednak ma ono także szersze zastosowanie.

Takie samo upoważnienie może być wykorzystane przy sprzedaży innych pojazdów, na przykład:
– Samochodu dostawczego,
– Samochodu ciężarowego,
– Ciągnika,
– Motocykla,
– Przyczepy,
– Naczepy.

Jakie elementy powinno zawierać upoważnienie do sprzedaży samochodu?

Aby upoważnienie do sprzedaży samochodu było prawidłowe i pozwoliło na dokonanie transakcji, musi ono zawierać określone informacje.

W upoważnieniu do sprzedaży pojazdu powinny pojawić się dane jak:
– Dane osoby upoważniającej, czyli właściciela pojazdu – jej imię i nazwisko, numer PESEL, aktualny adres oraz seria oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
– Dane osoby upoważnionej, czyli tej, która ma występować w imieniu właściciela pojazdu – należy podać takie same dane, jak w przypadku osoby upoważniającej.
– Dane pojazdu, dla którego zostało wystawione pełnomocnictwo – marka pojazdu, jego model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN.
– Wskazanie na zakres czynności, których ma dotyczyć upoważnienie – przykładowo negocjacja ceny, zawarcie umowy kupna / sprzedaży pojazdu.
– Data sporządzenia upoważnienia.
– Podpisy osoby upoważniającej oraz osoby upoważnionej – muszą być to podpisy odręczne.

Jak przygotować pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu?

Upoważnienie – pełnomocnictwo do sprzedaży samochodu musi mieć formę pisemną, dlatego za jego pomocą osoba upoważniona może posługiwać się podczas prowadzenia czynności prawnych.

Dokument upoważniający do sprzedaży samochodu można przygotować we własnym zakresie albo pobrać jego wzór z internetu.

Nie ma potrzeby podpisywania upoważnienia w kancelarii notarialnej – nie musi mieć ono formy aktu notarialnego.

Upoważnienie do sprzedaży samochodu – wzór

Wzór upoważnienia do sprzedaży samochodu można znaleźć na wielu stronach internetowych.

W internecie dostępne są różne rodzaje wzorów, na przykład w formatach DOC, PDF, które da się od razu pobrać, wypisać i wydrukować. Nie można zapominać o odręcznych podpisach stron!

Redakcja