Odzież robocza w warsztacie samochodowym. Kryteria doboru

Odzież robocza i ochronna powinna być dobierana nie do warsztatu, a do konkretnych pracowników mających swoje opisane zadania. Warto pamiętać, że właściwy dobór odzieży powinien być poprzedzony oceną ryzyka zawodowego, jakie występuje podczas wykonywania czynności przez poszczególnych pracowników oraz konsultacjami z pracownikami (ich przedstawicielami).

Warsztat samochodowy

Termin „warsztat samochodowy’’ jest pojęciem bardzo szerokim i można w nim umieścić m. in. warsztaty wykonujące drobne naprawy mechaniczne i elektryczne czy regulacje układów napędowych, ale również te, które wykonują remonty kapitale układów jezdnych czy blacharki z pracami spawalniczymi i lakierniczymi włącznie. Już chociażby z tej krótkiej charakterystyki wynika, że nie dobiera się odzieży roboczej i ochronnej do warsztatu samochodowego, ale do konkretnych stanowiska pracy, jakie występują w danym warsztacie, i zakresu wykonywanych w nim prac przez poszczególnych pracowników.
Podstawą doboru odzieży i obuwia roboczego, a także odzieży i obuwia ochronnego jest znajomość czynności wykonywanych w warsztacie samochodowym, stosowanych technologii, materiałów oraz maszyn, urządzeń i narzędzi. Z nimi to właśnie są związane zagrożenia, przed którymi odzież i obuwie mają chronić ciało pracownika.
Po ustaleniu zagrożeń i oszacowaniu ryzyka zawodowego, jakie jest z nim związane, można dokonać wyboru grupy rodzajów niezbędnych ubrań i ewentualnych środków ochrony, a następnie skonsultować te kwestie z pracownikami.

BHP w warsztacie samochodowym

Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oprócz wymagań prawnych mają wymiar czysto praktyczny – jeśli przyznane pracownikom ubrania nie będą przez nich akceptowane, to trudno będzie także dopilnować, aby je stosowali, a późniejsze systematyczne kontrolowanie pracowników nie ma większego sensu. Należy również dodać, że ubrania nieergonomiczne będą utrudniały pracę, co może również narażać pracownika na kolejne niebezpieczeństwa.
Aby konkretnie ustalić rodzaj odzieży roboczej i ochronnej przeznaczonej dla pracowników warsztatu samochodowego, można posłużyć się przykładem takiego warsztatu. Przyjmijmy, iż dobór ten zastosujemy dla pracownika zatrudnionego w warsztacie wyposażonym w kanał najazdowy, w którym wykonywane są typowe prace mechaniczne przy układach napędowych i jezdnych samochodów.

Osobom pracującym w takim warsztacie samochodowym pracodawca powinien zapewnić:
– odzież roboczą w formie spodni i bluzy lub kombinezonu,
– koszulę flanelową,
– rękawice robocze (olejoodporne)
– nakrycie głowy (czapka, beret)
a także
– obuwie ochronne olejoodporne z podnoskami i podeszwami antypoślizgowymi,
– hełm ochronny do prac wykonywanych z wnętrza kanału lub do innych czynności stwarzających zagrożenia urazu głowy
– okulary ochronne do prac, przy których może dojść do zaprószenia oczu w postaci odprysków materiału,
– kurtkę chroniącą przed zimnem i opadami atmosferycznymi, szczególnie podczas prac wykonywanych na zewnątrz pomieszczenia warsztatowego w okresie zimowym
– kamizelkę ostrzegawczą jeżeli występują prace na otwartej przestrzeni np. na placu manewrowym po którym poruszają się inne pojazdy.

flamingwheels.pl

Redakcja