O co chodzi w pakiecie mobilności i jakie zmiany przyniesie nadchodzący 2022 rok?

Pakiet mobilności to zestaw przepisów regulujących transport międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej. Większość z nich wchodzi w życie już od 2022 roku, co wiąże się z wdrożeniem wielu zmian. Jakie przepisy zaczną obowiązywać? Na jakie zmiany mogą liczyć kierowcy oraz firmy transportowe? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności to zbiór regulacji obowiązujących na terenie UE, który normuje transport drogowy poprzez zmianę dotychczasowych przepisów w trzech aspektach, a mianowicie:

– czas jazdy i odpoczynku oraz tachografy;

– delegowanie kierowców;

– dostęp do rynku.

Warto również mieć świadomość, że cześć przepisów stanowiących pakiet mobilności już obowiązuje, ponieważ weszły one w życie od 20 sierpnia 2020 roku. Kolejne zmiany wejdą natomiast w życie już w 2022 roku. Czego będą dotyczyły? O tym można przeczytać w kolejnych akapitach.

płaca minimalna

Pakiet mobilności 2022 – delegowanie

Jedną z najistotniejszych zmian jest kwestia delegowania, ponieważ od 2 lutego 2022 roku na terenie UE kierowcy będą musieli otrzymywać wynagrodzenie równe wynagrodzeniu otrzymywanemu przez kierowców zatrudnionych w poszczególnych krajach UE. Przepis ten będzie dotyczył:

– przejazdów kabotażowych, czyli sytuacji, w której kierowca polskiej firmy przewozi towar na terenie innego kraju wspólnoty,

– przejazdów cross trade, czyli transportu towarów z jednego państwa EU do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika.

Oczywiście warto pamiętać, że nowe przepisy nie będą odnosiły się do przejazdów tranzytowych oraz transportu bilateralnego z i do Polski.

pakiet mobilności

Pakiet mobilności – zmiany w transporcie do 3,5 tony

Pakiet mobilności to zmiany, które dotyczą również transportu międzynarodowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tym przypadku konieczne będzie wyposażenie ich w tachografy. Obowiązek ten będzie dotyczył jednak wyłącznie międzynarodowych przewozów rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony. Wyłączone zostaną natomiast międzynarodowe przewozy na potrzeby własne oraz przewozy osób.

zmiany w transporcie

Oprócz tego pojawią się również nowe wymogi odnoszące się do spełnienia warunków dotyczących przewoźnika drogowego oraz uzyskania stosownej licencji transportowej. Co to oznacza? Przede wszystkim fakt, że powstanie obowiązek zabezpieczenia finansowego pojazdów do 3,5 tony. Przepisy ustalają kwoty zabezpieczenia na 1800 euro za pierwszy pojazd, a także 900 euro za każdy kolejny. 

Jakie zagrożenia niesie pakiet mobilności?

W przypadku wejścia w życie pakietu mobilności nie można pominąć zagrożeń, które są z nimi związane. Dotyczą one przede wszystkim spadku rentowności przewozów, który może wynikać ze wzrostu kosztów w granicach od 20 do nawet 100%. Dlaczego koszty tak drastycznie wzrosną? Przepis o delegowaniu wymusza na przedsiębiorstwa inny sposób naliczania wynagrodzeń dla pracowników realizujących międzynarodowe przewozy rzeczy. Jeżeli dotychczas kierowca zarabiał ok 7 tys. zł na rękę, a jego podstawowe wynagrodzenie brutto wynosiło 3 600 zł brutto, a resztę stanowiły diety i ryczałty to pracodawca ponosił koszt w wysokości niespełna 9 tys. brutto. Jeżeli jednak będzie chciał temu samemu kierowcy wypłacić 7 tys. netto po 2 lutego 2022 to jego koszt może wzrosnąć nawet do 14 tys. złotych.

płaca minimalna 2021

Podsumowując należy stwierdzić, że zmiany dla przewoźników w związku z pakietem mobilności mogą okazać się w wielu przypadkach niekorzystne. Do nowych przepisów należy jednak się stosować, ponieważ ich nieprzestrzeganie będzie wiązało się z dotkliwymi karami.  

Artykuł sponsorowany

Redakcja